Advies erfrecht / erfbelasting

Bent u erfgenaam of juist onterfd en zoekt u advies of een second opinion met betrekking tot de afwikkeling van de nalatenschap, uw rechten als onterfd kind of erfgenaam, dan kan ik u van dienst zijn.

Vooral in situaties dat een kind is onterfd is nogal eens behoefte aan een second opinion. Op welke informatie heeft een onterfd kind recht? Hoe zit het precies met de legitieme portie? Hoe groot is deze, hoe doet u daar een beroep op en bij wie? En wanneer wordt deze legitieme portie dan uitbetaald?

Van de andere kant kan ik ook helpen om de legitieme portie te berekenen voor de executeur of erfgenaam die te maken heeft met het moeten uitkeren van een legitieme portie. Als de berekening door een professional is opgesteld, volgt vaak veel minder discussie.

Ook voor het berekenen van een vaderlijk of moederlijk erfdeel dat u tegoed heeft kunt u bij mij terecht.
Heeft u een meningsverschil over de verdeling van de nalatenschap? Vaak helpt het al om te weten wat uw rechten en plichten zijn bij de afwikkeling van de nalatenschap en wat de rechten en plichten zijn van de persoon/personen waarmee u een discussie heeft. Als u aan de hand van de wetsartikelen aan de andere persoon kunt laten zien dat u in uw recht staat, is een oplossing vaak nabij. Mocht blijken dat u wellicht niet in uw recht staat, dan weet u ook waar u aan toe bent. Dat scheelt wellicht weer veel negatieve energie (en kosten).

Indien gewenst kan ik u van dienst zijn bij het invullen van de aangifte erfbelasting,zodanig dat u niet meer erfbelasting betaalt dan nodig is.

Zijn er minderjarige erfgenamen dan zijn vele wettelijke voorschriften van toepassing bij de afwikkeling van de nalatenschap. Naast alle emotie en praktische problemen als een partner jong komt te overlijden lukt het vaak niet om ook aandacht te geven aan de juridische en fiscale aspecten van de afwikkeling van de nalatenschap. Toch kunnen de keuzes die u nu maakt in de toekomst grote gevolgen voor u hebben als langstlevende partner.

Tenslotte kunt u ook bij mij terecht indien u het afwikkelen van de nalatenschap geheel of gedeeltelijk wenst uit te besteden, bijvoorbeeld in de situatie dat het afwikkelen van de nalatenschap voor u te complex en/of te tijdrovend is.

Estate planning

Als kandidaat-notaris en gecertificeerd lid van de vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) kan ik met u meedenken over:

Speciaal voor notariskantoren treed ik op als adviseur op gebied van Erfrecht / Estate planning, waaronder nalatenschappen. Dat betreft juridisch inhoudelijk advies, maar ook praktische vragen over hoe bepaalde onderwerpen in een akte kunnen worden geformuleerd. Het beoordelen van de bestaande modellen behoort daarbij ook tot de mogelijkheden.

Bent u notaris en heeft u interesse? Neemt u dan contact met mij op. Voor mijn contactgegevens, klik hier

Adviseur van notariskantoren