Geen waarneming

Als voormalig toegevoegd notaris en als kandidaat-notaris in de waarneming heb ik duizenden akten gepasseerd, voornamelijk PFR zaken en registergoed (bestaande bouw en nieuwbouw). Ik ben van 2000-2022 onafgebroken waarnemingsbevoegd geweest. Ik ben per 1 januari 2023 gestopt met waarnemen.

Estate planning

Ik ben gecertificeerd EPN estate planner.


Daarnaast heb ik de opleiding “specialist bedrijfsoverdracht” van Estate Planning Expert gevolgd.

Sinds 1999 ben ik gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Hoe ingewikkelder, hoe leuker ik het vind.

Afwikkelen nalatenschappen

Ik heb twintig jaar ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen. Van negatieve nalatenschappen (vereffeningsprocedure) tot het afwikkelen van nalatenschappen van zeer vermogende particulieren.


ANBI’s

Bij het afwikkelen van nalatenschappen waarin ANBI’s erfgenaam zijn volg ik de richtlijnen zoals door de VFI in samenwerking met de EPN zijn opgesteld.


Ik kan bij u op kantoor nalatenschappen afwikkelen en/of uw medewerkers begeleiden bij het afwikkelen van nalatenschappen.


Het is ook mogelijk de gehele afwikkeling van de nalatenschap aan mij uit te besteden, waarbij ik de werkzaamheden vanaf een eigen locatie zou kunnen verrichten.

Registergoed

Ik ben mijn notariële carrière begonnen als kandidaat-notaris in het registergoed bij CMS Derks Star Busmann. Daar heb ik zowel particulier als commercieel vastgoed zaken behandeld.

Als u bijvoorbeeld omhoog zit met een hypotheek op 100 onderpanden, is dat voor mij geen probleem.

Cursus geven


In de periode dat ik bij u op kantoor een opdracht uitvoer kan ik een cursus of literatuurbijeenkomst voor u en uw medewerkers verzorgen op PFR gebied waarvoor PE-punten (KNB) kunnen worden aangevraagd.

Ik treed soms ook op als docent voor FBN.

Modellen

Kan uw modellenbestand wel een update gebruiken?

Op PFR gebied heb ik zeer veel ervaring met het ontwikkelen van modellen en het up-to-date houden daarvan. Dit was ook een van mijn taken als hoofd van de vakgroep PFR van VBC notarissen.


Opleiding en begeleiding

Ik ben goed in het opleiden en begeleiden van kandidaat-notarissen, klerken en secretaresses op het gebied van PFR. Mocht u hier zelf geen tijd voor hebben, dan kan ik u hierbij van dienst zijn.