Stichting NALP


Afwikkeling en vereffening

van nalatenschappen

De Stichting NALP is opgericht om op professionele wijze nalatenschappen af te wikkelen als executeur, afwikkelingsbewindvoerder of vereffenaar in gevallen waarbij mensen hun familie of vrienden niet willen belasten met het afwikkelen van de nalatenschap.

Veelal wordt in de volgende gevallen gekozen om in het testament een professional tot executeur te benoemen:

Daarnaast kunnen ook andere redenen bestaan om de Stichting NALP tot executeur aan te wijzen.Goede doelen als erfgenaam

Wanneer goede doelen zijn benoemd tot erfgenaam volgt mevrouw Van der Zon de “Richtlijnen” bij de afwikkeling van een nalatenschap waarin een ‘goed doel’ als erfgenaam of als legataris gerechtigd is.

Gratis kennismakingsgesprek

Overweegt u om de Stichting NALP tot executeur te benoemen, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met mevrouw Van der Zon.

Wanneer het testament met de executeursbenoeming is getekend zal  een vervolgafspraak worden gepland om uitgebreid met u te bespreken wat uw wensen zijn omtrent de afwikkeling van uw nalatenschap.

Voor contactgegevens van mevrouw Van der Zon, klik hier

Samenwerking met mevrouw Van der Zon

De Stichting NALP werkt nauw samen met mevrouw

mr. I.M.H. van der Zon en besteedt de werkzaamheden die voortvloeien uit de executeursbenoeming of vereffening uit aan mevrouw Van der Zon.


Mevrouw Van der Zon is als interim kandidaat notaris

(en voormalig toegevoegd notaris) aangesloten bij

de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB),

is gecertificeerd lid van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en heeft twintig jaar ervaring in het afwikkelen van nalatenschappen.

Opvolgend executeur

Wanneer u zelf tot execteur bent benoemd en de werkzaamheden graag zou uitbesteden, dan kunt u de Stichting NALP als opvolgend executeur aanwijzen ofwel rechtsteeks mevrouw Van der Zon machtigen om de nalatenschap namens u af te wikkelen.